Startup-muon-san-pham-viral-hoc-Pokemon-Go
09/07/2016

Startup muốn sản phẩm “Viral” hãy học Pokemon Go

Đa số Startup đều tham vọng sản phẩm có khả năng viral cao ngay từ đầu mà không cần đổ quá nhiều chi phí marketing. Pokemon Go đã xuất sắc giải

Read More

06/08/2016

Khám phá nghệ thuật xây dựng thương hiệu cảm xúc của Nike

Thành lập vào thập niên 70 của thế kỉ XX, hiện tại thương hiệu Nike được định giá 22,5 tỉ đô la Mỹ, đứng thứ 18 trong danh sách những thương hiệu

Read More