Thế nào là một nội dung hấp dẫn?

Nếu nói 1 thứ đã biết rồi, người ta sẽ ngáp, nếu kể một câu chuyện nhạt, người ta sẽ ngáp, nếu viết một thông điệp không rõ ràng, người ta sẽ ngáp. Vậy tóm lại, điều đầu tiên khi viết một nội dung cho đám đông, cần phải xác định được, “nội dung này sẽ mang lại điều gì cho người đọc? Tại sao họ lại phải đọc nó?” Chỉ cần trả lời được câu hỏi này, nội dung bạn viết ra sẽ khác, hấp dẫn hơn và có thể là cả hiệu quả hơn nữa….