thieu-y-tuong-sang-tao-cuoc-chien-quang-cao-banh-trung-thu-con-dai-lam-0
26/03/2019

Thiếu ý tưởng sáng tạo, cuộc chiến quảng cáo bánh Trung thu còn dài lắm

Mỗi mùa trung thu, mọi người lại tự hỏi liệu có phải do việc chinh chiến lâu năm đã bòn rút ý tưởng sáng tạo. Người ta thấy TVC, Print ad quảng

Read More

06/10/2016

Thiếu cảm hứng, làm sao có ý tưởng sáng tạo?

Ai cũng hiểu rằng, cảm hứng là một yếu tố quan trọng trong sáng tạo. Tuy nhiên, trong thực tế, không phải lúc nào cũng có thể tìm thấy nguồn cảm

Read More