Startup-muon-san-pham-viral-hoc-Pokemon-Go
09/07/2016

Startup muốn sản phẩm “Viral” hãy học Pokemon Go

Đa số Startup đều tham vọng sản phẩm có khả năng viral cao ngay từ đầu mà không cần đổ quá nhiều chi phí marketing. Pokemon Go đã xuất sắc giải

Read More