Giảng viên của Markus

Trâm Bùi

Copywriter
4 năm làm quảng cáo sáng tạo 3 công ty quảng cáo: Leo Burnett Vietnam, MullenLowe Vietnam, Time Universal 2…
View Profile

Trang Ngô

Copywriter
Chị Trang có hơn 3 năm kinh nghiệm làm quảng cáo và copywriting, đã từng làm tại TBWA Việt Nam…
View Profile
Back To Top Bạn có câu hỏi cho Markus?
1
Close chat
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start