Word of Mouth, một vài ứng dụng và các cách đo lường (Online, Tradition)

WOM đã được chứng minh là hiệu quả hơn so với báo, tạp chí, quảng cáo, bán hàng cá nhân, quảng cáo radio … và các kênh khác. Thậm chí có học giả còn gọi WOM là vũ khí khủng nhất của người làm marketing khi muốn tác động tới người tiêu dùng. 

“ WOM is seven times more effective than newspaper and magazine advertising, four times more effective than personal selling, and twice as effective as radio advertising in influencing consumers to switch brands. More recently, Day (1971) computed that WOM was nine times as effec-tive as advertising at converting unfavorable or neutral predispositions into positive attitude . “

WOM cũng cho thấy sự ảnh hưởng của nó lên quyết định mua hàng của người tiêu dùng. Nghiên cứu của Sarah Philipson, giáo sư của mình tại Thuỵ Điển thì khẳng định: 

Brand Reputation + WOM + Customer Satisfaction = Customer Repurchase.