Tag

kinh doanh

Tư Duy Marketing trong đời sống kinh doanh

Sự  lệch pha trong Tư Duy này có thể gây ra những mâu thuẫn nghiêm trọng và ảnh hưởng thẳng tới quyết sách marketing của doanh nghiệp. Chúng ta đều biết tiền Marketing thường đổ vào R&D, Truyền Thông, Bán Hàng là chính. Sếp có tư duy Truyền thông thì phân bổ ngân sách có thể cắt thẳng % doanh thu để phục vụ chuyện lên báo lên đài. Sếp mà có tư duy Tài Chính thì tệ hơn nữa, là mọi thứ cứ theo bảng phân bổ ngân sách mà chi, còn thị trường đi đâu về đâu, làm sao cho ra doanh thu thì là trách nhiệm của anh quản lý cấp trung???

Back To Top