Tag

phân phối

Cơ bản về hệ thống phân phối

Trên thực tế, những gì mình được học, đọc, biết về phân phối có nhiều điểm tương đồng với đời thật, nhưng cũng có nhiều "mánh lời" "đòn" mà chẳng sách vở nào đề cập tới cả. Với 1 năm lăn vào "học nghề" trong mảng dầu gội nhập ngoại, quả thực kiến thức của mình về phân phối vẫn chỉ là 1 nhúm rất nhỏ của nghề. Tất cả những gì viết ra trong bài viết này là đúc kết gần như trọn vẹn kinh nghiệm và kiến thức của mình. Những khái niệm như "gối chết, gối đơn"... cũng được trình bày đi kèm ví dụ. Hi vọng bài viết phần nào "xoá mù" cho những ai còn chưa từng làm phân phối..

Back To Top