Communication

Từ tiếp cận đến thực thi Integrated Marketing (IMC) – làm sao cho hiệu quả?
Communication

Từ tiếp cận đến thực thi Integrated Marketing (IMC) – làm sao cho hiệu quả?

Cách đây 3 năm trong một bài phỏng vấn, Kent Wertime – CEO của Ogilvy châu Á Thái Bình Dương, cho rằng “Integrated Marketing