Blog

Làm Marketing FMCG – Cơ Duyên và Đường Vòng?
Blog

Làm Marketing FMCG – Cơ Duyên và Đường Vòng?

Có lẽ ít có nghề nào, mà ngành FMCG lại giữ một vị trí quan trọng như vậy, như đối với ngành Marketing

Livestream “Bàn tròn khởi nghiệp 02: Chân dung nhà đầu tư”
Blog

Livestream “Bàn tròn khởi nghiệp 02: Chân dung nhà đầu tư”

Live tại sự kiện Bàn tròn khởi nghiệp. Mọi người like và share rộng rãi để tương tác, đặt câu hỏi trực tiếp với những nhà đầu tư nhé.