Humans of Markus

CSKH thì làm gì? Chân dung người trả lời 101 câu hỏi của học viên
Humans of Markus

CSKH thì làm gì? Chân dung người trả lời 101 câu hỏi của học viên

Làm CSKH theo mình thực chất chính là làm cầu nối, kết nối học viên với giảng viên, thậm chí là các đội ngũ khác như operation, marketing. Khi bạn lấy khách hàng làm trọng tâm thì thật ra việc sắp xếp công việc sẽ đơn giản hơn rất nhiều.