Kinh doanh nhà hàng thành công, không thể bỏ qua thói quen này của người Việt