Livestream “Bàn tròn khởi nghiệp 02: Chân dung nhà đầu tư”

Live tại sự kiện Bàn tròn khởi nghiệp. Mọi người like và share rộng rãi để tương tác, đặt câu hỏi trực tiếp với những nhà đầu tư nhé.
KHÁCH MỜI
1. Đại điện “Người cố vấn” – Ms. Mandy Nguyễn: Head of ecosystem building unit, Startup Vietnam Foundation
2.Đại diện “Vườn ươm khởi nghiệp” – Mr. Lê Thành Nguyên: Director, SHTP Incubation Center
3. Đại diện “Quỹ đầu tư” – Mr. Nguyễn Lân Trung Anh – Senior Investment Officer, IDG Venture Việt Nam
4. MC – Mr. Nguyễn Thành Long – Head of Cốc Cốc Marketing School